GENETISCH ONDERZOEK
CB Berner sennenhond
:
Erfelijke aandoeningen
:
Legende
Recessieve overerving
-/- of -: homozygoot wild type, mutatie afwezig, gezond
+/-: heterozygoot mutant, mutatie van 1 gen, ander gen normaal, drager
+/+ of +: homozygoot mutant, mutatie van alle genen, lijder
 
Dominante overerving
--/--: homozygoot wild type, mutatie afwezig, gezond
++/--: heterozygoot mutant, mutatie van 1 gen, lijder
++/++: homozygoot mutant, mutatie van beide genen, lijder
 
 
Degenerative myelopathy 1  -/-
 
Degenerative myelopathy 2 -/-
 
Hip laxity 1 -/-
Hip laxity 2 -/-
 
Urolithiasis (HUU) -/-
 
Von Willebrand disease I --/--