genetisch onderzoek

CB Berner sennenhond
:
Erfelijke aandoeningen
:
Legende
Recessieve overerving
-/- of -: homozygoot wild type, mutatie afwezig, gezond
+/-: heterozygoot mutant, mutatie van 1 gen, ander gen normaal, drager
+/+ of +: homozygoot mutant, mutatie van alle genen, lijder

Dominante overerving
--/--: homozygoot wild type, mutatie afwezig, gezond
++/--: heterozygoot mutant, mutatie van 1 gen, lijder
++/++: homozygoot mutant, mutatie van beide genen, lijder

Autosomal dominant PRA --/--

Cystinuria type I - A 1 -/-

Degenerative myelopathy 1 &  2 -/-

Hip laxity 1-/-

Hip laxity 2-/-

Ichthyosis 3-/-

Multifocal retinopathy 1-/-

Narcolepsy 2-/-

Neuroaxonal dystrophy MFN2-/-

P2RY12 bleeding disorder-/-

Thrombopathia 3-/-

Urolithiasis (HUU)-/-

 

Besluit : Het dier is genetisch vrij voor alle wetenschappelijk onderbouwde en gekende mutaties in dit rapport vermeld. Er zijn geen genetische aanwijzingen dat er zich klinische problemen zullen voordoen.